Grid

Vår verksamhetsfilosofi

Vi betjänar kommunala och industriella anläggningar som är kritiska för samhällets verksamhet. Vår expertis är högkvalitativ kemi och vi strävar för att utnyttja detta så vettigt och säkert som möjligt. Vettig utnyttjning uppnår vi genom produktutveckling och tjänstedesign. Omfattningen av vår service samt förhållandet mellan pris och kvalitet byggs på äkta kundbehov. Vi erbjuder både grundtjänster och anpassade helheter. Att ta hand om arbetssäkerheten är vårt viktigaste syfte.  
Vår målsättning är att förminska exposition av kemikalier i samhället och att styra industrier mot miljövänligt utvecklade lösningsmodeller. Vi engagerar oss i miljövård i utvecklandet och planerandet av våra produkter och tjänster, samt i vår verksamhets hela livscykel från och med råvaruanskaffning ända till transport, produktion och återvinning.

Vårt verksamhetssystem uppfyller kraven i standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Konstant förbättring och styrd kvalitetsövervakning är en viktig del av vår styrelse, våra arbetsrutiner och förhållanden med våra samarbetspartners. Vi utför vårt arbete precis enligt överenskommelse och dessutom gör vi allt vi kan för att våra kunders verksamhet inte riskeras även i överraskande situationer.

Vi syns knappast i vardagen, men i bakgrunden gör vi vår del för ett fungerande samhälle.

Produkterna och tjänsterna

Vi är experter i behandling av kemikalier och vi vill befria kundernas resurser till deras egen affärsverksamhet. I vårt sortiment finns både baskemikalier och anpassade produkter, samt specialkemikalier som behandlas och förpackas huvudsakligen i vår fabrik i Valkeakoski enligt kundernas önskemål. Förutom kemikalier levererar vi doseringssystem för lagringstankar och storförpackningar, automatisk lagerövervakning och påfyllning, samt ingenjörstjänster som tillhör till installering och prövning.
Vi utvecklar, tillverkar och säljer processkemikalier som används bland annat för vattenbehandling, rengöring av rökgaser och återställning av markgrund. Dessutom tillverkar vi tillsatsämnen för livsmedel och foder. Distributionen av specialkemikalier riktar sig mot energi- och gödselindustrin samt produceringen av jordbrukskemikalier.

Våra produkter är ofta krävande att behandla och förutsätter speciell noggrannhet. Vi lovar att göra din arbetsdag bland kemikalier ytterligare stressfri när ditt ärende gäller:

 • Arbetssäkerhet
 • Avlägsnande av onödiga arbetsfaser
 • Automatisering av processer
 • Säkring av tillgänglighet
 • Att välja lämpliga produkter
 • Kontrakts- eller frakttilverkning
 • Miljölagstiftning och att hålla sig inom tillåtna gränser

Fabriken i Valkeakoski

 • Processningsanläggning av kemikalier i Valkeakoski
 • Förvaringstankar för klassificerade kemikalier mellan storlekar 20–1700 m³
 • Omrörare, upplösningsutrustning och förpackningslinjer för årlig produktion av 10-20 000 ton
 • Område +5000 m²
 • Område för livsmedels- och foderproduktion
 • 2500 lastpallplatsar
 • Produktutvecklingslaboratorium
 • IBC-containrar, tunnor och dunkar som standardförpackning
 • Landsvägs- och järnvägstransport
 • Stycke- och lösgods
 • På området finns bevakning, vattenbehandlingsverk och fabriksbrandkår
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 certifierade kvalitetsprogram

Våra kunder och samarbetspartner är:

 • Vattenbehandlingsindustrin
 • Energiindustrin
 • Foderindustrin
 • Skogsindustrin
 • Kemiindustrin
 • Gruvindustrin
 • Metallindustrin
 • Gödselindustrin
 • Återställning av markgrund
 • Parti- och detaljhandel
 • Fastighetsunderhållstjänster
 • Miljö- och avfallshantering

Contact:

Markus Buchen
Business Unit Director
Phone: +358 96810 8291
e-mail: